SON DAKİKA

BALTOK BAN BAN'A SPONSOR OLDU         

Bugün: 23.09.2018

YUNAN VE ROMA`NIN KIYASLAMASI


Yunanlılar bugün dünyada resmi olarak tercih edilen, hükümet biçimi olan demokrasiyi icat ettiler. Halkın yönetimi anlamına gelen demokrasi, insanlık tarihinde eşsiz bir devrimdi.


O dönemdeki yönetim biçimlerine baktığımızda ise, böyle bir yönetim biçiminin ortaya çıkacağına dair herhangi bir işaret yoktu. Demokrasinin en radikal biçimini uygulamaya çalışmışlardır. Bunda yunan demokrasisinin yurttaşlarından çok şey beklemesinden kaynaklıdır. Her yurttaş oy kullanmalıydı, mesleki olarak devlet kademelerinde yer almak, mecliste konuşmak ve oy kullanmalıydı. Bu da devlet yönetiminin daha doğru bir şekilde yapılanmasını sağlamıştır. İşinde başarısız olanların yargılanmasına olanak sağlamıştır.


Atina demokrasisinin en nüfuzlu devlet adamı olan Perikles, MÖ 431’deki cenaze söylevinde şöyle demiştir: “Herkes yalnız kendi işleriyle değil kamu işleriyle de ilgilenir ve siyaset konusunda bilgilidir. Yalnızca kendi işine bakan birinin şehirde işi olmadığı düşünürüz. Biz Atinalılar şahsen karar verir ve siyasi tartışmalar yaparız.” (Yunanca idiotes sözcüğü hususi bir hayat sürmeyi seçenler için kullanılırdı; bu yunanlara göre idiotik [aptalca] bir seçimdi.)


Perikles’in söyledikleriyle Yunan toplumunun gelişiminde ki tanıdıkları felsefi anlayışı çözümleyebiliriz. Çünkü, yarattıkları şeylerin oluşmasında ki etken sorgulamaktır.


Yunanlılar bireysel üstünlüğü veya mükemmeliyeti gerçekten çok benimserlerdi ve hep arayış içerisindeydiler. Bu beklide yunanlıların karanlık yüzlerinden bir tanesiydi.


Kent devletleri MÖ 490-478 arasında Pers istilasını püskürtmek için birleşmişlerdi ancak bu birlik bir daha tekrarlanmadı. Yunanlılar daha sonra kendi aralarında savaşa tutuştular, bir çok kez dış güçlerden yardım talep ettiler (persler dahil). Bu ayrılık öncelikle Makedonlar, daha sonra Romalılar tarafından fethedilmelerine neden oldu. Bu fethedilmenin sonucunda ise, Romalıların gelişmesine katkı sağlamıştır. Yunalıların mükemmeliyetçi, rekabetçi bireyler olmasından dolayı ortaya çıkan bilim ve teknoloji Romalıların gelişmesine yol açmıştır.


Yunanlılar bilimi ve teknolojisi Antik Roma’yı etkilemiştir. Savaşçı bir devlet olan Romalılar, bilime ve teknolojide ilerlemelerinin doruğunu Antik Yunan’dan aldıkları bilim ve teknolojiyle katetmişlerdir. Savaşlar’da yunanlılardan öğrendikleri inşaat mühendisliği, inşaat malzemeleri, ulaştırma teknolojilerini geliştirmeleri sonucunda üstünlükleri artmıştır. Özellikle mancınık yunan teknolojisinden uyarlanarak bulunmuş ve savaşlarda kullanılmıştır.


Yunanlıların mühendislikte ve mimaride o dönemde üstün olduğunu biliyoruz. Vinç sistemi, vida, el arabası, katapult, parşömen, duş, dalgakıran, vb. en bilinen yunan buluşları arasındadır. Antik Roma’nın Yunanlıları egemenlikleri altına aldıkları zamanlarda bu buluşlardan etkilenerek geliştirmişlerdir ve çoğu günümüze kadar ulaşan araçların, modern makinaların temelleri atılmıştır.


Romalılar özellikle mimari çalışmalarıyla ünlüdür. Yunanlılar ile aralarında mimarı bakımından farklılıkları olsa da, Roma Yunanistan’ın, döneme bakıldığında mükemmel formüle edilmiş yapılarından etkilenmiştir.


Yüzlerce yol, köprü, su yolu, hamam, tiyatro ve arena inşa etmiştir. Kolezyum, Pont du Guard, ve Panteon gibi yapılar günümüze kadar ulaşmıştır. Romalıların yapılarının günümüze kadar ulaşmasında ki esas etmen betonu kullanmaları olmuştur. Yunanlılardaki gibi mermerlerin,kayaların kelepçelerle veya harçla tutturmak yerine, çimentoyla inşa etmeye başlamışlardır.


Beton daha sağlam yolların yapımına olanak sağlamıştır. Bu yollar hala günümüzde kullanılmaktadır. Yolların ise at arabalarının genişliğine,tekerleklerine göre yapılması, Roma’da ulaşımı,ticareti ciddi bir şekilde etkilemiştir. Romalılar yunanlılardan aldıkları teknolojiyi geliştirerek üstün bir şehirleşme örneği sunmuşlar, yönetimin hizmet anlamında en güzel örneğini teşkil etmişlerdir.


Yine Yunanlılarda gördükleri o dönemdeki üstün altyapı sistemlerini, şehirlerinde kullanmış ve geliştirmişlerdir. Romalılar şehirlere,tarım alanlarına su yolları inşa etmişlerdir. Suyun ulaşımıyla sağlık koşullarında da büyük ilerlemeler olmuştur.

Thermae adı verilen hamamlar o dönemde bir sağlık merkeziydi. Sıcak suyun binalarının ısıtılmasında, suyun ulaştırılmasına, umumi çeşmelere kadar Yunanlılardan etkilenilmiştir. Yunanistan’ın bilimi ve teknolojisi sayesinde Romalılar ciddi anlamda bir gelişim sağlamıştır.


Başlangıçta Roma, Antik Yunan gibi gelişmiş bir sisteme, gelişmiş bir bilgiye sahip değildi. O yüzden Romalılara çok yenilikçi ve ilerlemeci bir toplum olarak kabul edemeyiz. Kullanmasını ve belirli alanlarda ilerlemeci olduğunu kabul edebiliriz. Romalılar olan şeyleri kullanıyorlardı. Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle şunu anlamak gerekiyor ki, Roma’yı Roma yapan Antik Yunanın kendisidir.


Roma’nın egemenlik ve ele geçirme zihniyetiyle hareket etmesi, Yunanlıların ise kendi aralarındaki üstünlük mücadelesi sonucunda gelişmiş bir şehir, güçlü bir Roma ortaya çıkmıştır.


Roma akıllıdır, Yunan ise zekidir.


İkisinin arasındaki fark işte budur. Biri kullanmayı, biri yaratmayı biliyordu. Ancak sonradan Roma yerinde durmamış, Antik Yunan’dan aldığı bilim ve teknolojiyi geliştirmiştir. Böylece ortaya döneminin en gelişmiş devletlerinden biri ortaya çıkmıştır.


Esen kalın...

  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 909