SON DAKİKA

BALTOK BAN BAN'A SPONSOR OLDU         

Bugün: 26.09.2018

GMGC ve Bandırma

Kalemlerin kırılmaması için örgütlenme kaçınılmaz
Bandırma’nın  ve bölgenin mesleki açıdan köklü meslek kuruluşlarından birisi, merkezi Bandırma olan, Güney Marmara Gazeteciler Cemiyeti (GMGC)’dir.

GMGC VE BANDIRMA

GMGC, kuruluş yıllarında basın emekçilerinin örgütlenme ve dayanışma ihtiyaçlarının ürünü olarak doğdu.
O yılları anımsamakta ve bilmekte yarar var.
GMGC, Bandırma’nın il olma ihtiyacının ve talebinin bir sonucu ve bir dayatmasıydı. 
Öncesinde, Balıkesir İli Gazeteciler Cemiyeti bünyesinde yer almaya çalışan kentimiz ve bölgesindeki basın kuruluşları ve  basın emekçileri, öncelikle temsiliyet ve katılımcılık konusunda yaşadıkları bir çok mesleki sorunu aşmak amacıyla bir çok kez biraraya geldiler.
O  yılları ve günleri anımsıyorum. Kentimizdeki basın kuruluşlarının hemen hemen tamamı ve bir çok bilinen ve tanınan gazeteci bu toplantılarda yer aldı, konuştu,tartıştı.
Temsiliyet ve katılımcılık yanı sıra işlev sahibi aktif bir meslek örgütü sadece Bandırma ve çevresinin değil, Balıkesir ve Körfez’in de bir sorunuydu.
Bunun içindir ki, oluşturulacakve kurulacak  Gazeteciler Cemiyeti’nin adının bir bütün olarak Balıkesir ilini kapsayabilmesi yönünde, gelen talepler de değerlendirilerek Güney Marmara ismini aldı.

İHTİYAÇ TALEBİ 
OLGUNLAŞTIRDI

GMGC’nin daha oluşum sürecinde mesleki sorun ve sıkıntılar su yüzüne çıktı ve GMGC, daha kurulmadan ilk ayrışmalar,kırılmalar yaşandı.
Bu başlangıç sürecinde doğal olarak görülebilinir. Çünkü, yıllardır mesleki açıdan Balıkesir’e biat etmiş ve bunu belli kişilere, gazetelere biat ederek gerçekleştirmiş olan Bandırma, duruş ve dikilme sorununu bir anda çözümleyemezdi.
Öyle de oldu ve GMGC’nin ilk oluşumunda sorumluluk üstlenmiş insanlar, geriye bakmamak ve takılmamak kaydıyla önlerine bakmayı görev edinip, kuruluş sürecinde gereğini yaptılar. Bu arkadaşlarımı tek tek kutluyorum.
Kuşkusuz, GMGC’nin  oluşum ve kuruluş sürecinde kişilerden de öte olayın bel kemiğini oluşturan  İlkHaber Gazetesi oldu.
Kuruluş dönemi başkanlığını da Süleyman Takunyacıoğlu yaparak,tarihsel süreç noktalandı, GMGC kuruldu. Kurulan Cemiyet’in kurumsal ve kuramsal alt yapısı benim üzerimde şekillenirken, kuruluşundan başlayarak özellikle  mali konular yanı sıra hemen her konuda teşvikçisi İlkHaber’in kurucusu İhsan Kuruoğlu oldu.

YOL ARKADAŞLARININ 
BİRLİKTELİĞİ 
VE YENİ YOL AYRIMLARI

Demokratik ve sivil örgütlenme sorunu sadece Bandırma ve bölgenin bir sorunu olarak görülmemeli. Bu aynı zamanda ülkenin bir sorunu ve sıkıntısıdır. Örgütlenmek ve kurumsallaşma noktasında dernek kurmak kuşkusuz bir şeydir ama asıl sorun, kurulmuş örgütlü yapıların işlev sahibi olması ve varlığını güçlü bir şekilde sürdürebilmesidir.
GMGC, bu konuda da mesleki örgütlenmede bir direnç noktası ve mesleki açıdan demokratik bir mevzi oldu.
GMGC olarak bir çok mesleki başarıya imza attı ve hızla Balıkesir’i de, Körfezi de kapsayacak şekilde bir güç haline geldi.
Kuşkusuz, GMGC’nin bu hareketlilik sürecinde Balıkesir Politika Gazetesi’nin ve değerli meslektaşım Tarık Sürmelioğlu ile eşi Güzide Sürmelioğlu’nun büyük emekleri ve katkıları oldu.
Öyle bir konuma gelindi ki, halen Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti’nin başkanlığını yapmakta olan Ramazan Demir dahil bir çok Balıkesir’li meslektaşımız GMGC üyesi  olup,yönetimlerinde görevde bulundu.

GMGC 
BAŞKANLIĞINDAN  
VE YÖNETİMİNDEN 
2013 18 MART’INDA
 İSTİFA ETTİM

Sonuç olarak,GMGC, eksikleri ya da yanlışlarıyla son yılların Bandırma’sında bir meslek örgütü olarak bir çok konuda bir çok ilke imza attı, derin bir demokratik  iz bıraktı.
Süleyman Takunyacıoğlu’ndan sonra Ahmet Pesen, Nesrin Aydığmuş, Orhan Tunç ve ben uzun yıllar GMGC’nin fiilen başkanlığı görevini sürdürdüm. 
GMGC başkanlığı yapmış,yönetimlerinde bulunmuş, tüm meslektaşlarımı aynı saygı ve sevgiyle kutluyorum.

Ben, GMGC başkanlığından ve yönetim kurulundan 2013 yılının 18 Mart’ında  istifa  ettim. İlişkimi üyeliğimle sınırlandırdım.
2013 yılının 18  Mart’ından bugüne ise, yönetim kurulu Tüzük gereği kendi içinden başkanını seçerek çalışmalarını sürdürüyor.
İstifamın temel gerekçesi ise, mesleki açıdan işlerimin yoğun olması nedeniyle Cemiyet faaliyetlerine fazla zaman ayıramadığım gibi, yönetimdeki insanların daha verimli ve rasyonel çalışabilmeleri için önlerini açabilmek..
GMGC’nin mevcut yönetiminin de en iyi şekilde çalışacağına inanıyorum ve çalışmalarında başarılar diliyorum.
2013 18 Mart’ından bugüne GMGC ile üyeliğimin dışında hiçbir ilişkim yok ve sadece süreci bir üye olarak izlemekle yetiniyorum.

TARİH APTALLAR İÇİN 
TEKERRÜRDEN 
İBARETTİR !

Evet, GMGC’nin oluşumundan ve kuruluşunun üzerinden yıllar geçti.
Geçen zaman içinde mesleki olarak basın emekçileri ve basın kuruluşları nezdinde temsiliyet ve katılım noktasında sorun ve sıkıntılar bitmedi. Bitmediği içindir ki, ayrışmalar ve bölünmeler, yeni mesleki örgütlenme çabaları bir şekilde sürüyor,sürdürülüyor.
Örneğin, Balıkesir ili nezdinde ayrışma Balıkesir Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin  ve Körfez de Kuzey Ege Gazeteciler Cemiyeti’nin kurulmasıyla farklı kulvarlara taşınmış durumda.
Bandırma’da da GMGC’nin yıllanmış kuruluşu ve faaliyetlerinin son yıllarda  bilinçli ve sistemli şekilde dumura uğratılması sonrasında yeni girişimlerin yaşandığını ve bu çabaların sonuçlandırılmaya çalışıldığını izliyorum.
Kim ki, basın emekçilerinin demokratik zeminde örgütlenmesi ve kalemlerin biraraya gelmesi için çalışıyor, SonKurşun ve REALİTE Ailesi ve şahsım adına bu arkadaşları da içtenlikle kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum.
Çünkü, su akar ve bir şekilde yatağını bulur, sözüne yürekten inanıyorum.

DEMOKRASİ,BİR BİLİNÇ 
VE KÜLTÜR SORUNUDUR

Ben,yurttaş olarak insanlarımın gönüllülük temelinde sivil toplum örgütlerinde, meslek örgütlerinde fiilen üye olmaları ve sorumluluk alması gerektiğine inanan bir kişiyim.
Yaşamın her alanında insanlarımızın mesleki ilişkileri ya da ilgilerine uygun olarak bir veya bir kaç demokratik kitle örgütünde görev almaları, o ülkenin veya toplumun demokratik gelişkinliğinin de göstergesi kabul ediliyor.
Ülkemizde gönüllülük temelinde demokratik sivil toplum örgütlerine üye olmak, sorumluluk almak ise, bugüne kadar hep risk olarak kabul edildi.
Bu doğal olarak, demokratik yaşam alanının daralmasını beraberinde getirirken, toplumsal aktivistlerin önünü tıkadı. Bu  insanlar, sistemin hedefi olur ya da hedef haline getirilerken, örselenmelerinin, yaralanmalarının kırılıp parçalanmalarının önünü açtı.
Kuşkusuz bunda, demokrasinin  bir yaşam biçimi haline gelmemiş olmasının, demokrasi kültürünün eksikliğinin de büyük rolü var.
Çünkü, demokrasi, popülize edilebilecek bir kavram olmadığı gibi, egoların çarpıştırıldığı, yarıştırıldığı bir alan da değildir.
Demokrasi, aynı zamanda bir kültür, bir bilinç sorunudur. Bu bilinç ve kültür, örgütlenme geleneği ve mücadelesinde sınanır, gelişir ve olgunlaşır. Demokratik deneyim ve gelenekler bu şekilde pekişir.
Bu bilinç ve kültürden uzak olan ülkeler ve toplumlar, demokratik örgütlenme alanında sürekli ve kalıcı bir demokratikleşme örneği gösteremezler.
Demokratik ve mesleki örgütlenmeler, yap-boz tahtasına döner.Bugün demokratik dürtülerle biraraya gelenleri yarın farklı ve anlamsız nedenselliklerle ya da uydurma gerekçelerle, çok farklı noktalarda görebilirsiniz.

ÇEKİLMEK VE 
SAKINMAK

Bu konuda geçtiğimiz günlerde Bandırma CHP eski ilçe başkanı Ercan Akyazar ile söyleşmek olanağımız oldu.
Başkanlığı ve kongre süreciyle ilgili ilginç ve düşündürücü bir ifade kullandı ve şöyle dedi: Çekildim..!
Son yıllarda bilgi ve becerileriyle toplumumuzda öne çıkmış bir çok insandan duyduğumu belirtmeliyim.
-ÇEKİLMEK..!

Çekilmek, kişinin kendisini yaşanan süreçteki olaylar karşısında sakınmasını içerir.
Çekilmek kadar, sakınmak da bir bilinç ve kültürel yapı gerektirir.
Çünkü, ötesi, müdahil olamadığınız bir süreçte boğuşmak ve kurda kuşa yem olmak riskini içerir.
Bunu geçtiğimiz sayıda makalemde dile getirdiğim,akıl ile ilgili üç kavram çerçevesinde de yorumlayabilirsiniz:
- Ortak akıl...
- Akıl tutulması...
- Aklın olgunlaşması...
Olgunlaşan aklın, tutulan akılların öne çıktığı  ve toplumsal yaşamda baskın hale geldiği bir ortamda yapabileceği tek şey, ÇEKİLMEK ve KENDİSİNİ SAKINMAK’tır...

Esen kalın...

sonkursungazetesi.com
sonkursungazetesi@gmail.com
bandirmamagazin.com
enginarican.com

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1246