SON DAKİKA

BALTOK BAN BAN'A SPONSOR OLDU         

Bugün: 23.09.2018
  • Ana Sayfa
  • »
  • BÜYÜKŞEHİRİN GELECEĞİ BELİRLENİYOR!

BÜYÜKŞEHİRİN GELECEĞİ BELİRLENİYOR!


“Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti Grubunun sunduğu önerge ile daha önce meclisten geçen Altıeylül ve Karesi ilçeleri (Merkez) 1/5000 Ölçekli Revizyon ve Nazım İmar Planlarına ait itirazların değerlendirilmesi konusu meclis gündemine alınarak incelenmek üzere İmar Komisyonuna sevk edildi. Ayrıca, Dursunbey İlçesi (Merkez) 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı da Büyükşehir Belediye Meclisi`nin gündemine alınıp karara bağlanması hususu da uygun bulunup incelenmek üzere oy birliğiyle İmar Komisyonuna sevk edildi.”


Dün, gazetemizde ele alınan Karesi, Altı Eylül ve Dursunbey ilçelerinin 1/5000 ölçekli revizyon ve nazım imar planlarıyla ilgili  büyükşehir belediye meclisinde alınan bir dizi kararın özeti bu!


Yani büyükşehir belediye meclisinde  CHP’li  belediye başkanları ve meclis üyelerinin 1/5000 ölçekli nazım imar planları konusunda zaman zaman kamuoyuna yansıyan itham ve iddialarının  tersine  süreç olması gerektiği gibi yasal ve mevzuatlara uygun bir şekilde işliyor.


Plancılar, özellikle plan hazırlıkları konusunda bir şeye dikkat çekiyorlar. Hangi kurum ya da hangi belediye ne planı hazırlarsa ya da ihale yoluyla hazırlatırsa  hazırlatsın, hazırlarken/hazırlatırken  ne kadar katılımcı olursa olsun,  bir planın kabulü ve onaylanmasında, kamuoyunda her zaman farklı tartışmalar ve itirazlar yaşanıyor. Yani ideal  ve herkesi tatmin edebilecek bir planın hazırlanıp, onaylanması mümkün olmuyor.


Belki de yapılacak ve yapılan işin karakterinde bu var!


BÜYÜKŞEHİRİN GELECEĞİNİ PLANLAMAK!


Bandırma MHP’li meclis üyesi ve kent plancısı Harun Algül,1/5000 ölçekli nazım imar planları konusunda yaşanan tartışmaların ve itirazların  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak onaylanmış 1/100 binlik çevre düzen planı konusunda  zamanında yaşanmış eksiklik ve yanlışlıkların bir anlamda bugüne yansıması ve sonucu olduğunu belirterek, başlangıçta yapılmış eksik veya yanlışlıkların giderilmemesi durumunda, eksik ve yanlışların zincirleme bir şekilde her yeni plan hazırlanmasında  kendisini dışa vuracağına dikkat çekiyor.


Plan ve planlama konusunun siyaset üstü bir anlayışla ele alınmasının zorunluluğunu vurgulayan Algül, şöyle diyor: “Çünkü, planlama konusu siyasi bir konu olmadığı gibi tüm ilgili bakanlıkların ,ilgili kurumların ve en önemlisi inşaat mühendisleri, mimarlar, jeoloji mühendisleri, kent plancıları gibi mesleki sivil toplum kuruluşlarının planların hazırlanmasında başından itibaren katılımını ön gören, şeffaflık isteyen hassas bir konu. Siyaset kurumları  yapılacak imar planları konusunda ancak genel politik öngörülerde bulunup, vizyonunu öne koyarak, bir çerçeve belirleyebilir. Bu çerçevenin başı da sonu da, sınırları da tartışmalara, itirazlara   açıktır ve yaşanan demokratik siyasal bir süreçtir. Yani başlangıçta siyaseten hazırlanacak planın çerçevesini ortaya koyup, ilgili kurum ve kişilere buyrun bunun içini doldurun ve benim sınırlarını çizip belirlediğim çerçeveyi sakın aşmayın diyemezsiniz.”


Büyükşehir belediyesi meclis toplantılarına  üye olarak katılan Bandırma belediye başkanı Dursun Mirza  ve CHP’li meclis üyelerinin mecliste oylanan Karesi ve Altı Eylül ilçelerinin 1/5000 ölçekli revizyon ve nazım imar planlarını kabul ettiğini ve planların meclisten oy birliğiyle geçtiğini vurguluyalım.


KARESİ VE ALTI EYLÜL PLANLARI OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ!


Bandırma’nın 1/5000 ölçekli revizyon ve nazım imar planları konusunda büyükşehir belediyesi jeolojik etüt çalışmalarını tamamladı ve hazırlanan raporun yaklaşık iki aydır onay aşamasında olduğunu sanıyoruz. Raporun onaylanması sonrası  ilgili kurumların görüşü alınarak, ihale sürecinin fiilen başlaması öngörülüyor.


Bandırma Çevre ve Kültür Derneği(BAÇED)yönetim kurulu üyesi ve Çevre Komisyon başkanı Hüseyin Ata, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırlayarak, onayladığı 1/100 binlik çevre düzen planının her aşamasında Bandırma’da yerel yönetim  planlardan haberi ve bilgisi olmadığı açıklamasını yaptı. BAÇEP  olarak ise biz, sürekli planlar konusunda yaşananları kamuoyu ile paylaştık. 1/5000’lik plan konusunda da Bandırma aynı süreci  ve sıkıntıları yaşıyor. En büyük sorun, bilgi kirliliği. Görünen o ki, büyükşehir belediye başkanı ile Bandırma Belediye başkanı Mirza arasında  hemen her konuda  gelişen diyalog, 1/5000’lik nazım imar planı konusunda da yaşanıyor” sözleriyle  plan konusunda büyükşehir ve Bandırma Belediyesi’nin kamuoyunu bilgilendirmesini talep ediyor.


1/5000’LİK NAZIM İMAR PLANI  VE BANDIRMA..!


Algül ve Ata’ya göre, ilçe yerel yönetiminin 1/5000 ölçekli nazım imar planının büyükşehir belediyesi tarafından bir an önce ihale edilerek, hazırlanması talebinin ardındaki temel neden, belediye uhdesindeki arazilerin konumunun ve imar açısından statüsünün belirlenerek, gelir elde etmek amaçlı bir an önce satışa çıkartılması!


Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nde gerçekleşen ve büyükşehir belediye başkanı Uğur’un da katıldığı toplantıda, Başkan Mirza, bu konudaki taleplerini yineleyerek, kentin öngörülen sanayi yatırımlarına açılabilmesi için plan çalışmalarının bir an önce büyükşehir tarafından sonuçlandırılması talebinde bulundu.


Sormak gerekiyor: 1/100 binlik çevre düzen planının hazırlanması ve onaylanması sürecinde  Bandırma, yerel yönetimi, belediye meclisi, milletvekilleri, siyasi partileri, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve basınıyla ne kadar ciddi olarak ilgili ve katılımcıydı ki, 1/5000 ölçekli nazım imar planı konusunda  yaşananlar dikkate alındığında,  ilgisizlik ve duyarsızlık duvarını yıkabilsin?


Plan konusunda  dar bir alanda ve ilçe yerel yönetiminin beklenti ve taleplerinin kentin beklenti ve talepleriyle ne kadar örtüşür yanı var?


BAŞKAN  UĞUR’UN KRİTERLERİ NET..!


Balıkesir büyükşehir belediye başkanı Uğur, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının hazırlanması konusunda gerçekleşen  toplantılarda  yaptığı konuşmalarda, kriter ve ölçütlerini net ve somut bir biçimde kamuoyu ile paylaştı ve şöyle dedi:

“Balıkesir’de en son imar planı 1988 yılında onaylanmıştır. Kent merkezi 1988 yılı planı yapımından itibaren Balıkesir Belediyesi, 28 yılda 1595 adet parsel bazlı plan tadilatı yapılmıştır. Biz böyle bir durumu kabul etmiyoruz, böyle olmasını istemiyoruz. Kişilere göre imar tadilatı değil; plan bütünlüğünü koruyarak, herkesin mutlu olacağı bir kent planlayalım istiyoruz. Bu nedenle Altıeylül- Karesi İlçeleri 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planları Kasım ayında Büyükşehir Belediye meclisine girecek. Planlar meclise gelmeden önce, siz sanayi imarlı parsel sahiplerinin taleplerini alacağız. Bizlere ulaşmak için özel bir çaba sarfetmeden herkes taleplerini dile getirsin. Tüm bunların üzerine Balıkesirimizi ticari alanları, turistik tesisleri, eğitim ve sağlık alanları ile yaşanabilir bir kent haline getirmek istiyoruz."


Sonuç olarak, Karesi ve Altı Eylül ilçeleriyle ilgili hazırlanmış plana itirazlar değerlendirildi ve Şubat meclisinde planlar İmar komisyonu’na havale edildi.


Büyükşehir belediye başkanı Uğur’un ve meclisin planlar konusunda sergilediği  hassasiyet ve şeffaflığın aynı şekilde Bandırma’da da gösterilmesini beklemek ve talep etmekten daha doğal ne olabilir.


Esen kalın…

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 352