SON DAKİKA

BALTOK BAN BAN'A SPONSOR OLDU         

Bugün: 25.09.2018
  • Ana Sayfa
  • »
  • BANDIRMA’NIN ARAYIŞI VE ORTAK ÇABALAR (2)

BANDIRMA’NIN ARAYIŞI VE ORTAK ÇABALAR (2)


“(…) İl gibiyiz ama resmi olarak ilçeyiz. Balıkesir’de verginin büyük bir çoğunluğunu Bandırma ödüyor. 2014 seçimlerinde büyükşehir olduk. Buna ne büyükşehir hazır ne de Bandırma hazır. Büyükşehirin görevleri konusunda bizleri suçluyorlar. Bandırma Belediyesi’nin görevleri konusunda büyükşehiri suçluyorlar. Bandırma Belediyesi işbirliği konusunda her zaman hazır.”


Bu sözler,  Bandırma Ticaret Odası ve Borsası öncülüğünde gerçekleştirilen, kentimizdeki kamu ve yerel yönetim temsilcilerinin, meslek odalarının geniş katılım sağladıkları  kentin sorunlarının ve gelecek vizyonunun  ele alındığı toplantıda Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın sözleri…Gazetemizde dün bu sözlerin büyükşehir ve Bandırma gerçekliğini ne ölçüde karşıladığına  değinmiştik ve  bugün yine değineceğiz.


Öncelikle bir gerçeğe dikkat çekelim ve  vurgulayalım: Bandırma’nın il davası ve sevdası bugünün sorunu ve beklentisi değil. 50’li yıllardan bugünlere iktidarların, siyasi parti liderlerinin hemen her milletvekilliği ya da yerel seçimler öncesinde fitilini ateşlediği bir konu.


Balıkesir’in büyükşehir olması ile birlikte   Bandırma  kamuoyu nezdinde büyük ölçüde yatışan ve etkisini ve alıcısını yitirmiş bu vaat hala zaman zaman kimi siyasi parti temsilcileri başta olmak üzere kimi milletvekilleri ve siyasiler tarafından gündeme taşınıp, sandığa ve reye endeksli  cilalanıp pazarlanmaya çalışılıyor.


BÜYÜKŞEHİR  İÇİNDE  İL TARTIŞMALARI  ANLAMSIZLAŞTI


İlçelerin vilayet yapılması  konusu, ülkemiz siyasal yaşamında siyasi partiler, liderler ve vekiller, yerel yöneticiler  için onlarca yıldır vazgeçemedikleri avlanma  ve beslenme sahası olarak görüldü. İlçe sakinlerinin onuru ve beklentileriyle ölçüsüz ve ahlaksızca oynanırken, özellikle psikolojik açıdan kent sakinlerinin moral değerleriyle, ayarlarıyla oynandı. Vilayet konusu üzerinden siyasal iktidarlara, iktidar vekillerine ya da bağlı oldukları vilayetlere karşı ilçe halkının hasmane duyguları  beslendi, olası olumsuz sonuçları düşünülmeden düşmanca eğilimler körüklendi. Farklı bir şark kurnazlığı ile söz konusu ilçeler bazında yaşanan eksiklikler, yaşanan sorun ve sıkıntıların aşılamamasının nedeni olarak kamu yönetimi ve idari açıdan bağlı oldukları vilayetler ve yöneticileri sorumlu olarak  servis edildi.


Balıkesir nezdinde Bandırma’nın vilayet yapılması konusu, salt Bandırma ile sınırlı bir konu değildir. Balıkesir coğrafyasında aynı şekilde Körfez bölgesinden de Ayvalık ve Edremit’in yıllardır  vilayet olma arayış ve talebinin kimi çevrelerce gündemde tutulmaya çalışıldığını biliyoruz.


Balıkesir’in 13 ille birlikte büyükşehir yapılması ve  2014 Mart yerel seçimleri ile büyükşehir yasasının fiilen yürürlüğe girmesiyle  yıllanmış bu tartışmalar ve beklentiler kabul etsek de etmesek de resmi anlamda ve fiiliyatta  bitti. Balıkesir’de söz konusu ilçeler bazında  siyasilerin bu alandaki ekmeği  tükendi!

Bu olayın bir yönü…

 

DEMOGRAFİK VE KÜLTÜREL  FARKLILIKLAR ZENGİNLİĞİMİZ..!


Olayın bir diğer yönü ise, ülkenin ve Balıkesir’in  kapitalist anlamda sosyo-ekonomik gelişimi ve bunun sonucu  gelişen şehirleşme hareketleri ile birlikte düne ait özellikle kültürel ve siyasal açıdan feodal nitelikteki  eğilimlerin siyasal ve sosyal yaşamdaki baskın karakterinin hızla erimesi, etkisini yitirmesi…


Anımsayın ve  lütfen, belleklerinizi biraz zorlayın! Balıkesir’de daha düne kadar  köylerin köylerle, ilçelerin ilçelerle ve genel olarak farklı nedenlerle vilayetle yaşanmakta olan birbirinden çok farklı nedenlere dayalı sorun ve sıkıntıları  gün yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeye koşut olarak  hızla anlamını yitiriyor. Bir köyün bir diğer komşu köyle, bir ilçenin bir diğer ilçeyle ama kültürel ama folklorik ama sportif  ama ticari  temelli sorunları nedeniyle düne kadar nasıl birbirleriyle davalı hale geldiğini ve bu sorunların günümüze kadar taşındığını hep görmedik  ve yaşamadık mı?


Büyükşehir belediye başkanı A.Edip Uğur’un formüle ettiği  ‘Büyük Aile’ projesi, Balıkesir’in geniş coğrafyasındaki yerleşkeler arasındaki  sosyolojik ya da ekonomik, kültürel temelli yaşamsal tüm farklılıklarının bir zenginlik olarak görülerek, bu zenginliğin birlik ve beraberlik gözetilerek kucaklanması, içselleştirilmesi çabasıdır.


Peki, gerçekten buna ihtiyacımız var mı?


Ekmek, su ve hava kadar ihtiyacımız var! Ötesi ülkeyi koyduk bir kenara, Balıkesir olarak hepimizin birbirimizle kucaklaşmaya, birlik ve beraberliğimizi yaşamımızın her alanına taşımaya gereksinimimiz var. Birlik ve beraberlik, paylaşma ve dayanışma lafla olmaz! Bu alanda yani Balıkesir’in ‘büyük aile’ olabilmesi  için herkese düşen büyük sorumluluklar var.

Başka!?


BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ ÜRETKENLİĞİMİZİN SİGORTASIDIR..!


Dikkat edilirse, büyükşehir belediye başkanı 2014 Mart yerel seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturduğu ilk andan itibaren  büyükşehir belediyesini kurumsallaştırırken tüm aparatları ile adeta tüm Balıkesir’in MR’nı, röntgenini çekti, kaynak ve zenginliklerini bir bir tespit etti. Bu verilere uygun acilliyetine göre  yapılacak işlere yönelip, öngördüğü projelerini  yaşama geçirmeye başladı.


Balıkesir, Cumhuriyet tarihi boyunca merkezinden, ilçelerine ve kırsal mahallelerine kadar  bu kapsam ve nitelikte bir hizmet ve yatırım atağına, çabasına tanık olup, yaşamadı. Bir anlamda son üç yıldır Balıkesir bütününü içine alan bu  hizmet ve yatırım seferberliğine  kamu yönetimi ve idarecileriyle  sağlanan  uyum koordinasyon içinde yönelinmiş olması, yaşanmakta olan süreci en anlamlı kılan ve ayrıca değerlendirilmesi gerekli bir faktör.

Peki, dert ve dava ne?


BÜYÜKŞEHİR VE 2023 HEDEFİ..!


Cumhuriyet tarihi boyunca, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dile getirdiği gibi,  ülke ve Balıkesir için öngörülen en önemli sosyo-ekonomik  amaç ve hedef ‘muasır medeniyet seviyesi’ne ulaşabilmek  oldu. Evet. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez, Balıkesir büyükşehir için bu amaç ve hedef, cisimleşip, elle tutulur somut hale geldi. Bu, büyükşehir belediye başkanı Uğur’un da ilk günden bugüne vurguladığı, 2023 yılında Balıkesir’in ülkenin en gelişkin ve en ihracatçı on büyük ili arasında yer almasıdır!

Balıkesir büyükşehir nezdinde ve tüm Balıkesir’liler için somutlanan bu amaç ve hedef siyaseten dillendirilmiş bir temenni değildir. Ayrıca, Balıkesir’lilerin zaten siyaseten dillendirilmiş ama kısa süre içinde sıradanlaşıp, unutulmuş temennilere zaten karnı tok!


Ülke de ve Balıkesir büyükşehir de yaşanan değişimi anlayamadan ve kavrayamadan fiziken hiç bir yerleşkenin bugünlerini ve geleceğini  gerçekçi bir biçimde tayin edebilmesi mümkün değil. Tersi durumda, geçmişin alışkanlıklarıyla  havanda su döveriz…O nedenle, Bandırma’da gerçekleşmiş kentin sorunlarıyla ilgili iştişare toplantısında  başta büyükşehir belediye başkanı Uğur olmak kaydıyla, siyasi parti temsilcilerinin, vekillerin  ve basının da  yer alması sağlanmış kentsel birlik ve beraberliği daha da anlamlı ve nitelikli kılacaktı.


Esen kalın…

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 653