SON DAKİKA

BALTOK BAN BAN'A SPONSOR OLDU         

Bugün: 25.09.2018
  • Ana Sayfa
  • »
  • BALIKESİR VE 2015 BÜTÇESİ.!

BALIKESİR VE 2015 BÜTÇESİ.!


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2015 yılı bütçesini görüşür ve oy birliğiyle kabul ederken, 2015 yılında izleyeceği hizmet ve yatırım stratejisini de şekillendirdi.

 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı bütçesi 650 milyon TL. olarak belirlendi. Uğur’un konuşmasında ise 2015 yılı ile ilgili  büyükşehir belediyesinin şöyle bir yol haritası ortaya çıktı:

 

1-     YOLLAR:

 

2015 yılı için büyükşehrin gözdesi ve önceliği  özellikle kırsal kesimde yolların islahı ve  yeniden yapımı olacak. Balıkesir’in 5 bin km.nin üzerinde bir yol ağına sahip olduğunu belirten Uğur, örümüzdeki her yıl için 800 km. yolun yapımını planladıklarını ve bu iş için  bütçeden 350 milyon TL.pay ayrılacağını, bu parayla yapılacak yolların bakım, onarım, araç, kamulaştırma işlemlerinin gerçekleştirileceğini vurgulayarak; mevcut olan makina ekipmanına ilaveten 6 adet damperli kamyon, 3 adet çift kabin yama kamyonu, yol yapım ve onarımı için 15 adet grayler, 3 adet eskavatör, 5 adet silindir alımı yapılarak bu iş için yaklaşık 15 milyon  TL. harcamayı öngördüklerini ve çalışmalara Mart ayı ile birlikte 3-4 ekip kurarak, köy yollarından başlanacağını belirtti.

 

Burada önemli olan şu: Uğur, 30 Mart yerel seçimleri sonrası Balıkesir merkez ve tüm ilçelerde muhtarlarla bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Özellikle tüm köy muhtarlarının ortak sorunu ve talebi, yollarının yapımı idi. Daha önceki yıllarda Köy Hizmetlerinin ve sonrasında Özel İdare’nin hizmet ve yatırımları kapsamındaki  köy yolları konusundaki şikayetlerin ağırlığı hemen her yıl bu yollara harcanan para, zaman, ekipman ve personel kaynak israfının da göstergesiydi.

 

Şimdi, bu kaynak israfı bitirilmeye çalışılıyor. Önce yolların alt yapısı tamamlanacak. Sonrasında ise  sıcak asfaltla kaplamak. Böylece  yolların ömrü hem daha uzun ömürlü olurken, yollarda kalite de artacak!.

 

2-KATI VE SIVI ATIK  TESİSLERİ:

 

Başkan Uğur, Balıkesir merkezin dışında Güney Marmara ve Kuzey Ege’de hiçbir ilçede katı atık tesisi bulunmadığını belirterek, sorunun aşılmasına yönelik hem büyükşehir nezdinde nem de ilgili Bakanlıklar nezdinde çalışmalar yürüttüklerini, bu amaçla yurt dışında da incelemelerde bulunulduğunu, AB fonlarından yararlanmayı düşündüklerini vurguladı.

 

Ancak, görünen o ki, 2015 bütçesinde katı ve sıvı atıklar için ayrılmış ciddi bir yatırım bütçesi bulunmuyor. Bu konuya Başkan Mirza’da Büyükşehir Meclis görüşmelerinde dikkat çekip, geçmiş yıllarda Güney Marmara Belediyeleri Katı Atık Birliği’nin bu yöndeki çalışmalarını vurgulayıp, bütçedeki eksikliğine dikkat çekti. Eğer, bu yöndeki Birlik bünyesindeki ilçe belediyelerinin çalışmaları olgunlaşmış veya olgunlaştırılmaya açık ise, Güney Marmara,  çöplerin vahşi depolanmasından kurtulabilir. Böylece, büyükşehirin de doğal olarak başına bela olan, Ayyıldıztepe’deki vahşi çöp depolama alanındaki yangınlardan kurtulunabilir.

 

3-TOPLU TAŞIMA VE BALKART UYGULAMASI:

 

Başkan Uğur, Balıkesir genelinde ulaşıma ve toplu ulaşıma başından beri büyük önem veriyor. Çünkü, ulaşım konusunda il genelinde ciddi bir düzensizlik ve keşmekeş yaşanıyor. Uğur’un büyükşehir belediyesi olarak ulaşım konusunda yaşanan plansızlığı ve düzensizliği aşmak yönünde Yalova Üniversitesiyle işbirliği protokolü imzalaması ve kent içi-dışı toplu ulaşımı BALKART sistemiyle işlerlik kazandırması önemli.Uğur, Balıkesir ile genelinde 454 toplu taşıma hattı bulunduğuna dikkat çekerek, bir vatandaşın bir kartla tüm Balıkesir’de toplu taşıma olanağına kavuşturulmasına çalıştıklarını belirtti.

 

Bugün için tartışılmıyor ama mutlaka  üzerinde konuşulup, tartışılmalı. Toplu taşıma denilince Balıkesir merkez ve ilçelerinde genel olarak  otobüs ve minibüsler, dolmuş taksiler konu ediliyor. Oysa ki, toplu taşıma da tren yanı sıra metro, tranvay,vb.,  toplu taşıma araçları da  büyükşehirin gündemine girebilmeli ve bu alanda projeler üretilmeli.

 

4- İMARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR:

 

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri için belki de en büyük sorun  bu alan. Balıkesir’in ve ilçelerinin bir bütün olarak  çevre düzen planına kavuşması,1/100 binlik planla ilgili itirazların da sonuçlandırılarak yürürlüğe girmesi; 1/50 binlik ve 1/25 binlik planlamaların yapılması ve sonrasında 1/5000’lik ve 1/1000’lik planların gerçekleştirilmesinin önünün açılması; PLANSIZ  VE ÇARPIK KENTLEŞMENİN son bulması; 1 .derecede deprem kuşağı içindeki Balıkesir bütününde jeolojik ve jeofizik araştırmaların tamamlanması  vazgeçilemez, ertelenemez bir çalışma.

 

Bu çalışmaların gerçekleştirilmesinde başta Mimarlar ve Mühendisler Odası gibi mesleki sivil toplum örgütlerinin sürece demokratik açıdan müdahil edilmesi  önemli.

 

5- İÇME VE KULLANMA SUYU:

 

Büyükşehir yasasının fiiliyata geçmesi ve Balıkesir’in büyükşehir olmasıyla Su-Kanalizasyon hizmetleri  büyükşehirin yetki alanına girdi, bu maçla BASKİ kuruldu ve yapılandırılıyor. Bu alan ilçe ve köylerde, sorunlu bir alan. Su kaynaklarının korunması, sağlıklı ve kaliteli su kaynaklarına ulaşılması; isale hatlarının yenilenmesi, su da izlenen fiyat politikası gibi onlarca sorun çözüm bekliyor. Başkan Uğur’un önümüzdeki iki-üç yıl için BASKİ’nin devr aldığı borç yükünden kurtulması ve su da tek fiyata geçilmesi ise bugün içen sadece bir temenni.

 

Oysa ki, özellikle Güney Marmara’da bir çok ilçe ve köyün, içme ve kullanma suyu ihtiyacının orta vadede karşılanabilmesi açısından Bandırma İçme Suyu Projesi kapsamında, suyun Gönen Barajının gövdesinden alınması ve suyun kendi mecrasında enerji maliyetlerinden sıyrılarak, taşınması ve paylaşımı 2015 büyükşehir ve BASKİ bütçesinde yok! Zamana yayıldığı anlaşılan bu çalışmanın  ilgili Bakanlıklar ve DSİ aracılığıyla gündeme alınıp, somut adımlar atılması sadece Bandırma’nın değil Güney Marmara’nın ortak beklentisi ve arzusu durumunda. Bu, Balıkesir genelinde tek su fiyat tarifesine geçişi de hızlandıracak bir adım olacaktır.

 

6-HAYVAN BARINAĞI:

 

Sanayileşme ve kentleşmenin günümüzdeki en temel sorunlardan bir tanesi de  sahipsiz sokak hayvanlarıdır. Yarattığı olumsuz görüntünün yanı sıra vatandaşların can güvenliğini de tehdit eden sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili ilgili Bakanlığın büyükşehir belediyesine destek vermesi ve 1 milyon TL. mali kaynak aktarmasıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi merkezde 20 m2’lik alanda modern bir hayvan barınağı projesini ihale etme aşamasında.

 

Ancak, sahipsiz sokak hayvanları sorunu Başkan Uğur’un da dikkat çektiği gibi, özellikle sahillerimizdeki yerleşim yerleri için ciddi bir olumsuzluk. Bu alanda, büyükşehir belediye bütçesinde ilçeler için ne gibi yatırım ve hizmetler öngörülüyor, bilemiyoruz.

 

Sonuç olarak;

 

-         Başkan Uğur’un bütçe ile ilgili konuşmalarından anladığımız, öncelikle büyükşehir nezdinde büyük bir coğrafyaya sahip Balıkesir’in  fotoğrafının çekildiği ve  yatırım ile hizmetlerde önceliklerin tesbit edilmeye çalışıldığıdır.

 

-         Balıkesir nezdinde sorunları minimize ederek, palyatif  çözümlerle günü kurtarma dönemi hızla bitmekte; hemen her konuda plan ve programlı çalışma; kaynakların rasyonel  kullanımı; zamanın iyi değerlendirilmesi ve hemen her konuda kısa-orta ve uzun vadeli  öngörülerde bulunarak, hemen her konuda projeksiyon sahibi kılınmaya çalışılmakta.

 

-         Büyükşehir Belediyesinin bu niteliklere ve donanıma sahip olabilmesi doğrudan insan malzemesiyle ilgilidir ve ne yazık ki, Başkan Uğur’un en büyük sorunu bu alandadır.

 

-         Şu söylenebilir: 2015 yılında büyükşehir bütçesinde öngörülen hedeflerin  ‘Yeni Balıkesir’in yaratılması amacına ulaşmada  ‘mütevazi’ bir rol oynayabileceği söylenebilir. Ancak, bu küçümsenmemeli. Çünkü, bugün atılmaya çalışılan ‘mütevazi’ ama cesaretli adımlar, Balıkesir’in bütününü sarmaladığı oranda, ‘yeni’ politik, ekonomik, kültürel, idari, sportif bir vaka olmaktan çıkıp gerçek hüviyetine kavuşabilme olanağına sahip olacaktır.

 

Bandırma, bu konular ve hedefler konusunda biraz nekes sayılabilir. Çünkü, biz oluşması arzu edilen ‘yeni’nin  içinde ‘YENİ BANDIRMA’ yı göremiyor, toplum olarak hissedemiyor, ‘yeni’ ile bir şekilde içselleşemiyorsak, ‘YENİ BALIKSİR’, BİLDİĞİMİZ Balıkesir’in ötesine geçme şansını bile bulamaz. Gerçeklik budur!

 

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki ilişki örgüsü ve denge, hizmet ve yatırımların organize edilmesi ARTIK, ilçe belediye meclisleri  yanı sıra büyükşehir belediye meclis üyeliği  görevini üstlenmişler açısından da ciddi bir sorumluluk olarak görülmeli. İster büyükşehir belediyesi olsun ister ilçe belediyeleri olsun, siyasi ve idari, toplumsal sorumluluğun yükü belediye başkanlarının omuzlarına bindirilmemeli. Meclis üyeleri gerçekten meclis üyesi gibi o görevlere seçilmiş olmanın hakkını verebilmeli.Çünkü, kolaycılık, adam sendecilik hızla bitiyor.

 

Esen kalın…


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1178