SON DAKİKA

BALTOK BAN BAN'A SPONSOR OLDU         

Bugün: 20.10.2018

TİCARET ODASI BORÇLARI YAPILANDIRIYOR

TİCARET ODASI BORÇLARI YAPILANDIRIYOR
7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 tarihli ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası Bandırma Ticadet Odası, alacaklarını yapılandırıyor.08.06.2018 13:43

Sayın Üyemiz,

7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 tarihli ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücretlerinin borç asıllarının ödenmemiş kısmı yer almaktadır.  

Bu çerçevede;

·         Anılan madde 31.03.2018 tarihinden önceki alacakların tahsilini düzenlemektedir.

·         Üyelerin maddede düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar odamıza bir dilekçe ile başvurması şarttır.

·         Taksitli ödeme yapmak isteyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden yararlanabilir.

·         Başvuru üzerine, oda tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami altı takside kadar bölünebilir. Birinci taksitin son ödeme günü 31 Temmuz 2018 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. ( Vade son ödeme tarihleri : 31 Ağustos 2018 – 30 Eylül 2018 – 31 Ekim 2018 – 30 Kasım 2018 – 31 Aralık 2018 )

·         Taksitlerden herhangi birinin anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülür ve o ana kadar yapılan tahsilatlar borçtan düşülür ve 6183 sayılı Amme Alacakların Tahsil usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilir.

·         Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olması şarttır. Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş alanlar dahil icra takibi başlatılmış alacaklar için borçlunun yapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini, ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.

·         Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler, ilk taksit tutarını ödemeleri halinde yönetim kurulu kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır.

·         Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları yapılandırma kapsamında olup,  vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamı silinecektir.   

 


Etiketler: BTO -KILKIŞLI

Diğer BANDIRMA haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.